Wijnkoperij Hans Moolenaar
 
 Hans Moolenaar WijnkoperijOver Hans Moolenaar Wijnkoperij Shop/Assortiment Wijnkoperij Hans MoolenaarNieuws Hans Moolenaar Wijnkoperij contact met Hans Moolenaar Wijnkoperij Route naar  Hans Moolenaar WijnkoperijLinks met Hans Moolenaar Wijnkoperij


Hans Moolenaar Wijnkoperij


Nieuws van Hans Moolenaar

« RESULTATEN MARKTONDER… | | De Telegraaf van 27 M… »

Nieuwsfeiten

Australië - Directions to 2025: Kwaliteit in plaats van kwantiteit

Na de afgelopen geconfronteerd te zijn met verontrustende overschotten, gaat de Australische wijnbouw het roer drastisch omgooien. De sector wil een eind maken aan het huidige beeld als zou Australische wijn vooral een goedkoop massaproduct zijn.

In een recente aanpassing van het meerjarenplan Strategy 2025 van de Australian Wine and Brandy Corporation heet het nu dat Australische wijn voor kwaliteit staat in plaats van volume. En dat Australische wijn dus best een prijs mag hebben. Het begrip ‘toegevoegde waarde' zal de komende jaren derhalve centraal moeten komen staan, zowel in binnen- als buitenland. 
Het in 1996 gelanceerde Strategy 2025 ging tot nu toe vooral uit van groei in aanplant en volume. De ontwikkeling van de Australische wijnbouw is mede op basis daarvan zo snel gegaan, dat de meeste doelstellingen al in 2005 gehaald waren, twintig jaar eerder dan voorzien! Voor meer wijngaarden en meer volume is, gelet op de stagnerende afzet, evenwel geen ruimte meer. Waar het nu om gaat is gezonde marges te realiseren op basis van het bestaande potentieel.

Een en ander betekent dat de tot nu toe gevoerde generieke promotie van de ‘Brand Australia' vervangen zal worden door diverse strategieën op maat, toegesneden op de specifieke karakteristieken van de wijnen. Het document 
Directions to 2025, waarin de nieuwe politiek uit de doeken is gedaan, onderscheidt maar liefst 46 van zulke individuele strategieën! In de praktijk zullen Australische wijnen echter volgens vier subcategorieën gepromoot gaan worden: Brand Champions, Regional Heroes, Generation Next en Landmark Australia.
 

Australië - Kleinste oogst sinds zeven jaar

De natuur helpt momenteel aardig mee bij het terugbrengen van het Australische wijnoverschot. De oogst 2007 is in ieder geval een stuk kleiner uitgevallen dan die van vorig jaar. Officiële cijfers spreken zelfs van een daling in volume met bijna 30%. Met 1,34 miljoen ton druiven is 2007 de kleinste sinds 2000. Gerekend naar opbrengst er hectare was het zelfs de kleinste sinds 1976. Vooral blauwe rassen had bijzonder sterk te lijden onder droogte en vorst. Producenten zullen zodoende 400 miljoen liter wijn minder aan kunnen bieden dan in 2006. Ook de verwachtingen voor volgend jaar zijn aan de lage kant. 

Duitsland - Oogst 2006 verrassend geslaagd

Nu de meeste wijnen van de oogst 2006 gebotteld zijn, is gebleken dat he jaar geworden is dat het uiterste gevraagd heeft van de producent. In tal van gebieden kreeg men als gevolg van een stortvloed aan regen in combinatie met relatief hoge temperaturen vlak voor en tijdens de pluk te maken met een explosieve verspreiding van grijze rot. Die voltrok zich met een nooit eerder geziene snelheid. Snel en uitermate selectief plukken was daarom geboden om te redden wat er te redden viel. Opmerkelijk waren en zijn wel de verschillen tussen de diverse regio's. Gebieden als de Pfalz - met behalve gutsende regen eerder ook nog hagelschade - en de Rheingau hadden het bijzonder lastig, terwijl Ahr en Franken juist aardig de regendans konden ontspringen. Zodoende varieert het verlies in opbrengst ten opzichte van 2005 sterk. In het gunstigste geval was er helemaal geen teruggang, in andere gevallen echter een minus tot wel 50%. Tal van Grosse Gewächse uit Erste Lagen zullen in 2006 niet uitgebracht worden.

In kwalitatief opzicht presenteert de oogst zich verrassend geslaagd, al zijn er wel de nodige zwakke wijnen aan te wijzen met een ‘jaargangstoon' die het resultaat is van een onzorgvuldige selectie. Over het algemeen zijn de wijnen  echter zuiver en uitgebalanceerd. In vergelijking met 2005 hebben ze een uitgesproken zuurgraad en goede extractwaarden. Naar verwachting zullen ze zich vrij snel ontwikkelen. De stijl van het jaar is tot op zekere hoogte te vergelijken met die van 2004 en eventueel ook van 2002.

Het kleine volume, met name bij wijnen van basiskwaliteit, komt op een zeer onwelkom moment, nu zowel nationaal als internationaal de vraag naar Duitse wijnen een sterk groeiende tendens vertoont. Deze samenloop van omstandigheden heeft onvermijdelijk geleid tot prijsverhogingen van 10 tot 15%.

Frankrijk - Subappellation Alsace Côte de Rouffach op komst

Naar verwachting zal het INAO (Institut National d'Origine et de Qualité) binnen afzienbare tijd zijn goedkeuring hechten aan een nieuwe ‘appellation locale' in de Elzas. Het gaat daarbij om de Côte de Rouffach, een zone in de omgeving van gemeenten als Rouffach en Pfaffenheim in het zuidelijke deel van de streek. Appellations van dit type - er zijn er nog een paar in de maak - hebben het gehaald als alternatief voor appellations die betrekking zouden hebben op individuele wijngaarden, zogeheten lieux-dits. Daarvan waren er ooit ruim 400 voorgesteld, waarmee totale verwarring gecreëerd zou zijn. Nu blijkt dat bij de ‘slechts' 51 Grands Crus al het geval te zijn. De benaming Côte de Rouffach is overigens al sinds enige tijd in gebruik, zij het zonder officiële status.

Frankrijk - Minder premiers crus in Volnay

Na zo'n 15 jaar van afwegen, studeren en delibereren is het dan toch zo ver gekomen: Parijs heeft het groene licht gegeven voor een hertekening van de grenzen voor een aantal premiers crus in Volnay. Waarbij in feite sprake is van  opheffing en samenvoeging. Deze voor Franse begrippen en al helemaal voor de Bourgogne revolutionaire, maar daarom niet minder realistische, beslissing is er gekomen op verzoek van het Syndicat Viticole van Volnay, de organisatie die de belangen vertegenwoordigt van producenten binnen de appellation. Het syndicaat vond destijds en vindt nog steeds dat ruim 30 premiers crus binnen de gemeente wellicht toch wat teveel van het goede was. Bijna onvermijdelijk was een deel ervan veroordeeld tot obscuriteit. Door minder bekende, klein bemeten crus te laten opgaan in grotere en bekendere crus hoopten de producenten twee vliegen in één klap te slaan: producenten een commercieel interessanter product kunnen laten en consumenten een wat overzichtelijker beeld van Volnay te bieden.   Vijf van zulke onbekende premiers crus gaan nu op in naburige crus met gelijke bodemeigenschappen. Chanlin wordt bij Pitures gevoegd, En l'Ormeau bij Les Mitans, en Les Aussy bij Le Ronceret. Verder worden Pointes d'Angles en Les Angles samengevoegd tot Les Angles, Carelle-sous la Chapelle en Carelle Dessous tot Carelle-Dessous la Chapelle. De wijzigingen zijn met terugwerkende kracht al van toepassing op het oogstjaar 2006.

Frankrijk - Meer premiers crus in Monthelie

De reductie van het aantal crus in Volnay is voorlopig een grote uitzondering op de gangbare praktijk bij de reglementering van herkomstbenamingen in Frankrijk. Vooralsnog meent men daar eerder baat te hebben bij uitbreiding van het aantal appellations en crus. In Monthelie, een directe buurgemeente van Volnay, is het areaal van premiers crus recentelijk uitgebreid met ruim 4 hectare wijngaarden. Gepromoveerd tot premier cru zijn daar de lieux-dits Les Clous, Le Clou des Chênes, Les Barbières en Le Clos des Toisières, terwijl de al bestaande cru Les Riottes is uitgebreid. Evenals in Volnay mag de nieuwe status ook hier al gebruikt worden voor wijnen van 2006.

VS - 500e winery in Washington State

Washington State heeft een mijlpaal bereikt met de registratie van de 500e winery binnen de staat. Met dat aantal is Washington goede tweede binnen de VS, zij het met een grote achterstand op Californië dat inmiddels maar liefst 2275 geregistreerde wijnbedrijven (bonded wineries) telt. Derde op de lijst van belangrijke wijn producerende Amerikaanse staten is buurstaat Oregon met ruim 300 bedrijven, terwijl New York op de vierde plaats komt met ruim 200.
Washingtons moderne wijnindustrie heeft een betrekkelijk korte geschiedenis. Die begon in feite pas in 1962, toen voor het eerst op grote schaal druiven van edele viniferarassen werden aangeplant. Vooral de afgelopen paar decennia is het bijzonder snel gegaan met de groei van de wijnbouw. Begin jaren '80 waren er nog gen twintig wineries actief, 190 waren dat er 64 en in 2000 155. De staat telt tegenwoordig negen AVA's (American Viticultural Areas), 350 druiventelers en een totale aanplant van een kleine 8000 hectare.

Bron: Wijninformatiecentrum



geen reacties:


  
Persoonlijke info onthouden?

/ Textile

Reactiemoderatie staat aan op deze site. Dit betekent dat je reactie niet zichtbaar zal zijn, tot deze is goedgekeurd door een beheerder.


 

  (Register your username / Log in)

Kattebel:
Verberg email:

Kleine lettertjes: Alle HTML-tags behalve <b> en <i> zullen uit je reactie worden verwijderd. Je maakt links door gewoon een URL of email-adres in te typen.
schrijf u in voor onze nieuwsbrief!

 

 

 

 

 

HANS MOOLENAAR WIJNKOPERIJ BV / KvK Amsterdam 34067287 || Bloemendaal || tel: 023 525 77 39 || info@hansmoolenaar.nl