Privacy
Hans Moolenaar Wijnkoperij gevestigd te Zomerzorgerlaan  26 – 2061 CX – Bloemendaal , KvK-nummer: 34067287, is verantwoordelijk voor de verwerking van de (persoons)gegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Gegevens die wij verwerken

Hans Moolenaar Wijnkoperij verwerkt (persoons)gegevens omdat u een klant van ons bent en u zelf deze gegevens aan ons (heeft) verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de (persoons)gegevens die wij verwerken:
· (Bedrijfsnaam)
· adres, postcode en woonplaats
· Voor- en achternaam
· (mobiele) telefoonnummer(s)
· Emailadres

Verwerken van (persoons)gegevens

Hans Moolenaar Wijnkoperij verwerkt uw (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:
· Het behandelen van orders, leveringen, facturen en betalingen
· Verzenden van onze nieuwsbrieven
· Om contact te kunnen leggen indien dit noodzakelijk is om onze dienstverlening uit te kunnen oefenen

Bewaren van gegevens

Hans Moolenaar Wijnkoperij bewaart uw (persoons)gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om bovengenoemde doelen te realiseren.

Gegevens delen met derden

Hans Moolenaar Wijnkoperij verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Het recht bestaat (persoons)gegevens in te zien, te corrigeren of indien dit wettelijk is toegestaan te verwijderen. Daarnaast bestaat het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van (persoons)gegevens door Hans Moolenaar Wijnkoperij.

Beveiligen van persoonsgegevens

Hans Moolenaar Wijnkoperij neemt de bescherming van (persoons)gegevens serieus en heeft passende maatregelen getroffen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als de indruk bestaat dat gegevens onvoldoende beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact met ons op.

Plaats van opslag

Persoonsgegevens staan op de streng beveiligde server van Moolenaar Wijnkoperij welke in Nederland is gevestigd en wordt onderhouden en beveiligd door Tracks B.V. De website van Hans Moolenaar Wijnkoperij wordt in Nederland gehost door Vevida.
Emailadressen worden tevens bewaard op de server van Mail Chimp.

Wijzigingen van het Privacy Statement

Hans Moolenaar Wijnkoperij behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Heeft u naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen, of wilt u meer informatie, stel uw vraag dan via info@hansmoolenaar.nl